De kracht van de regio

Op 21 mei vond het evenement ‘Van Papier naar Praktijk – De kracht van de regio’ plaats in Pulchri Studio.  

Dit evenement was de afsluiting van een drieluik aan symposia over grote maatschappelijke opgaven rondom digitalisering, de energietransitie en de praktische toepassing daarvan in de regio.

In de regio gebeurt het

Het symposium ‘Van Papier naar Praktijk – De kracht van de regio’ bestond uit twee panelgesprekken onder leiding van René de Heer waar de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over het regionale, nationale en Europese politieke speelveld. Centraal in het eerste panelgesprek stond de vraag hoe de regio het verschil maakt in het aanpakken van maatschappelijk opgaven. Mark Dijk (Port of Rotterdam) benadrukte het belang van regionale samenwerking. Volgens Dijk is het voor de Port of Rotterdam cruciaal om in goed contact te staan met relevante stakeholders uit de omgeving. Door regionaal samen te werken met bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties, worden op die manier creatieve oplossingen voor problemen gevonden.  

Connor Hendriks (TPSolar) ziet dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende regio’s. Zo zijn er regio’s koploper in de energietransitie terwijl andere regio’s juist meer achteroverleunen en het over zich heen laten komen. De investeringen die het Rijk doet in het energienet worden geprezen door Hendriks maar de flexibiliteit blijft wel nog wat achter beargumenteert hij. Het is de wal die het schip keert. Met flexibilisering van het elektriciteitsnet wordt verduurzaming en groei weer mogelijk. Dat ziet ook Riemer Westerbeek (Publyon NL). Er kan volgens hem een grote slag geslagen worden als gemeenten een voortrekkersrol pakken en de samenwerking met lokale bedrijventerreinen en individuele bedrijven aanjagen om slimme oplossingen zoals energyhub coalities en cable pooling van de grond te krijgen. Met als doel om de regio concurrerend en aantrekkelijk te houden voor nieuwe bedrijvigheid.  

Brussel: toegankelijk voor de regio

De invloed van de Europese politiek op Nederlandse regio’s groeit. Toch lijkt Brussel een ver-van-je-bed show. In dit panel boden onze sprekers concrete handvatten om succesvol te zijn op het Europese toneel, zonder de nationale en regionale politiek uit het oog te verliezen. Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard) stelt dat het essentieel is om als organisatie je prioriteiten op orde te hebben. “Ga niet naar Brussel met een lang boodschappenlijstje, maar focus op één of enkele doelstellingen waarin je het verschil kan maken.”  

Jelmer Alberts (Bouwend Nederland) beargumenteert dat je niet in je eentje de hort op moet gaan in Brussel en benadrukt dat je met goede coördinatie binnen je regio of branche het hele Brusselse speelveld effectief bereikt. Volgens Margreet Lommerts (Publyon EU) is tijdig anticiperen op Europese ontwikkelingen cruciaal voor succes. Stilzitten tot het beleid geïmplementeerd wordt in Nederland, staat dit succes in de weg. Om de Europese, nationale en regionale lobby goed te organiseren, is voldoende capaciteit binnen de organisatie vereist. 

Op naar lustrumeditie Theateravond

We kijken terug op een geslaagd evenement. We danken graag sprekers Mark Dijk (Port of Rotterdam), Connor Hendriks (TPSolar), Jelmer Alberts (Bouwend Nederland), Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard) en Margreet Lommerts (Publyon EU) voor hun waardevolle bijdrage.  

Heb jij ideeën voor regionale belangenbehartiging of het bouwen van coalities om uitdagingen krachtiger op te pakken? Stuur een mail naar Leonie Scholts (l.scholts@publyon.com) en we gaan graag met je in gesprek.  

Met de afronding van de drie symposia blikken we vooruit op de theateravond dit najaar waar we graag het glas heffen op het 25-jarig bestaan van ons kantoor. Hierover volgt later meer.