Public Affairs strategie

Effectieve belangenbehartiging vereist een doelgerichte aanpak richting politiek, overheid en maatschappij, met de juiste boodschap en positionering. Elke situatie is anders. Daarom ontwikkelen wij deze public affairs strategie samen met u. Onze lat ligt hoog, want we zijn gepassioneerd om lokaal, nationaal en internationaal echt een verschil te maken.

Aan de basis van elk public affairs strategie en lobbytraject liggen drie elementen: inzicht in uw stakeholders, een heldere boodschap en een reële planning van acties. Eerst wordt het politieke en maatschappelijke speelveld in kaart gebracht. Welke ontwikkelingen zijn er en wie speelt een rol? U en uw organisatie zijn niet de enige met een belang. Wij zoeken uw mede- en tegenstanders en maken dit voor u inzichtelijk. Vervolgens stemmen wij uw positionering en boodschap af op het speelveld waarin u zich begeeft. Samen stellen we een reële tijdsplanning en acties op, aangesloten op de besluitvormingsagenda. Zo zorgen we voor de perfecte timing van de te nemen acties. En als u hulp bij de uitvoering nodig heeft, staan wij graag voor u klaar.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat u zelf uw verhaal overbrengt. Wij reiken u graag de middelen aan, maar uw organisatie voert gesprekken met uw omgeving, vertelt uw boodschap en bouwt duurzame relaties op. Onze consultants blijven gedurende een adviestraject voor een public affairs strategie continu met u in gesprek om u te ondersteunen, de voortgang en kwaliteit van het proces te bewaken en afhankelijk van de ontwikkelingen, tijdig bij te sturen. Hierbij fungeren we als adviseur, sparringpartner of projectmanager.

Ons team leren kennen? Ontmoet onze collega’s. Wilt u weten hoe wij beyond public affairs gaan? Bekijk dan onze LinkedIn-pagina.

Public Affairs strategie