Impactscans

De impactscans van Publyon leveren diepgaand inzicht in de manier waarop EU-wetgeving uw bedrijfsvoering zal beïnvloeden. Hierbij worden kansen en uitdagingen geïdentificeerd en momenten voor positieve beïnvloeding van beleid en wetgeving in kaart gebracht.

Deze impactscans voorzien organisaties van een routekaart voor het navigeren door complexe wetgeving en het identificeren van EU- en internationaal beleid dat een aanzienlijke invloed zal hebben op hun bedrijf. Hierdoor kunt u met vertrouwen en duidelijkheid uw bedrijfsstrategie ontwikkelen of aanpassen op alle niveaus, van de werkvloer tot de bestuurskamer.

Bovendien omvat onze impactscan:

  • Een uitgebreide stakeholderanalyse op het niveau van de EU-instellingen en van belanghebbenden uit de sector
  • Gedetailleerde koppeling van uw bedrijfsactiviteiten aan EU-financieringsmogelijkheden
  • Strategisch advies op maat over hoe u uw organisatie kunt positioneren binnen het Europese speelveld, beïnvloedingsmomenten kunt benutten en de financieringsmogelijkheden van de EU inzetten.

EU Green Deal Impactscan

De Green Deal Impactscan biedt een uitgebreide analyse van het wetgevings- en beleidskader binnen de Green Deal dat van toepassing is op uw bedrijf. De Green Deal is de nieuwe strategie van de EU gericht op groene groei. De scan identificeert kansen en uitdagingen en geeft aan hoe u het beleid en de wetgeving positief kunt beïnvloeden.

EU Energie- en klimaatbeleid Impactscan

De energie- en klimaatbeleid impactscan analyseert hoe het energie- en klimaatbeleid van de EU de activiteiten van uw organisatie zal beïnvloeden. De analyse geeft een gedetailleerd overzicht van de kansen en risico’s die aan dit beleid verbonden zijn.

EU Data Impactscan

De EU Data Impactscan beoordeelt gegevensgerelateerde EU-wetgeving vanuit het perspectief van uw bedrijfsstrategie en -activiteiten. De dienst kan uw organisatie ondersteunen met gedetailleerd en gericht strategisch advies om uw organisatie op weg te helpen naar 2030.

Belastingbeleid Impactscan

De Belastingbeleid Impactscan brengt uitvoerig in kaart hoe Europees beleid op belastinggebied uw activiteiten zal beïnvloeden en identificeert tevens kansen en risico’s.

Neem contact met ons op