Masterclasses

Public affairs is teamwork. Daarom bieden de teams van Publyon masterclasses aan, gericht op het verder professionaliseren van de public affairs in uw organisatie. Het doel: samen komen tot een effectieve strategie die organisatie breed wordt gedeeld én opgevolgd. Een ‘one size fits all’-masterclass bestaat niet. Daarom stemmen wij de inhoud van de masterclass altijd af op de wensen van uw organisatie.


Masterclass Algoritmen voor Bestuurders

De masterclass algoritmes voor bestuurders en beleidsmakers is bedoeld om bestuurders en beleidsmakers van gemeenten inzicht te geven in het belang van een verantwoorde omgang met algoritmes. Zo geven we tijdens de masterclass uitleg over de werking van algoritmes en een beeld van het beleid dat er is en aankomt op het gebied van algoritmes. Ook gaan we in op wat dit concreet betekent voor gemeenten. Verantwoord beleid vraagt immers om grip en inzicht in publieke waarden. Daarom geven we hen de eerste handvatten voor de ethische omgang met algoritmes, door aan de hand van een casus de effecten, waarden en betrokkenen te identificeren.

Tijdens de masterclass (van ongeveer 2 uur) bieden wij inzicht in:

 • De urgentie en het belang van algoritmes voor gemeenten;
 • De werking van verschillende soorten algoritmes;
 • Het beleid dat er vanuit Europa en de nationale overheid op gemeenten afkomt;
 • Wat algoritmes voor een gemeente kunnen betekenen aan de hand van een casus uit de gemeente zelf;
 • Een verantwoorde omgang met algoritmes aan de hand van publieke waarden en effecten.

Gedurende de masterclass worden vragen beantwoord als: Wat moet ik als bestuurder weten over algoritmes en waarom? Wat is de urgentie van het onderwerp? Hoe werken algoritmes en wat voor soort algoritmes zijn er?  Wat zijn de risico’s en kansen? Welk beleid wordt er op dit gebied gemaakt? En waarom is het belangrijk om hier als burgemeester, wethouder of beleidsadviseur kennis van te hebben?


Masterclass I Basis

De basis-masterclass is een introductie op Public Affairs en biedt op toegankelijke wijze de eerste handvaten voor het organiseren en in de praktijk brengen van een effectieve en succesvolle lobby. De masterclass heeft als doelgroep bestuurders en ambtenaren van decentrale overheden en behoeft geen specifieke voorkennis over lobby en Public Affairs. 

Tijdens de basis-masterclass (van ongeveer 2,5 tot 3 uur) bieden wij inzicht in: 

 • De bouwstenen van een effectieve (decentrale) lobby; 
 • Praktische inzichten over bestuurlijke processen en timing; 
 • Strategisch stakeholdermanagement; 
 • Het identificeren van kansen en bedreigingen voor de eigen lobby. 

Gedurende de masterclass worden vragen beantwoord als: Wat is public affairs? Hoe bouw je een lobbytraject op? Hoe zet je een onderwerp op de (politieke) agenda? Hoe benader je de juiste doelgroepen, met de juiste bijbehorende boodschappen, instrumenten en timing? Wat voor plek heeft Public Affairs in onze organisatie en welke toegevoegde waarde heeft het voor mij als medewerker in de organisatie? Naast het opdoen van basiskennis over het public affairs vak, is de masterclass ook gericht op het scheppen van bewustwording over een goede lobbystrategie kan bijdragen aan de eigen (ambtelijke en bestuurlijke) werkzaamheden. 


Masterclass II Advanced

De advanced masterclass is een verdiepende sessie over public affairs waarbij strategische aanknopingspunten worden geformuleerd op één of meerdere specifieke thema’s die van tevoren zijn geïdentificeerd. De masterclass is meer gericht op de uitvoering van een nieuwe of reeds vastgestelde lobbystrategie. Ook is er aandacht voor de wijze waarop de interne organisatie kan bijdragen aan het bereiken van lobbydoelen. De masterclass heeft als doelgroep bestuurders en ambtenaren van decentrale overheden, met een basisniveau aan kennis over lobby en Public Affairs. 

Tijdens de advanced masterclass (van ongeveer 2,5 tot 3 uur) bieden wij ondersteuning in de vorm van: 

 • Recap: De bouwstenen van élke effectieve (decentrale) lobby; 
 • Het formuleren of aanscherpen van een lobbystrategie op een gekozen thema in workshopvorm; 
 • Het identificeren van de kansen en bedreigingen op dit lobbythema; 
 • Hoe tot een concrete taak- en rolverdeling gekomen kan worden  als onderdeel van de lobbystrategie. 

Gedurende de masterclass worden vragen beantwoord als: Hoe kom je op een specifiek thema tot de juiste doelstelling, doelgroepen, kernboodschap en middelen? En hoe veranker je deze strategie in de organisatie om dit lobbydoel te halen? Welke (interne) rol- en taakverdeling is daarbij gewenst? 

Ons team leren kennen? Ontmoet onze collega’s. Wilt u weten hoe wij beyond public affairs gaan? Bekijk dan onze LinkedIn-pagina.