Charlotte van Wezel

Partner NL

"De kunst is het spanningsveld tussen politiek, overheid en bedrijfsleven te overzien, de belangen te identificeren en daarop te acteren."

Charlotte van Wezel is Partner bij Publyon NL. Zij adviseert overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties op het gebied van public affairs, stakeholdermanagement en het opzetten van een positionering strategie. Dit doet zij veelal voor organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en de energietransitie of zich bezighouden met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Voordat Charlotte in 2016 bij Publyon begon, is zij een aantal jaren werkzaam geweest bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hier heeft zij van binnenuit veel ervaring en kennis opgedaan over politieke processen en de werking van ons politiek en ambtelijk bestel. Deze kennis zet zij graag in voor haar opdrachtgevers om ze op een positieve wijze te positioneren en belangen en stakeholders met elkaar te verbinden.

Charlotte heeft militaire geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens heeft zij een onderwijsbevoegdheid voor het middelbaar onderwijs. In 2022 is zij toegetreden tot de Raad van Toezicht van Social Enterprise NL. In haar vrije tijd is Charlotte actief bij de Wassenaarse VVD, waar zij eerder zes jaar voorzitter is geweest. Door zelf actief en betrokken te blijven in de (lokale) politiek blijf je goed op te hoogte van wat er politiek en maatschappelijk speelt.