Daan Hofland

Junior consultant

“Translating my knowledge and interests into the political reality of The Hague is what motivates me every day.”

Daan Hofland werkt sinds 2023 bij Publyon. Hij draagt bij aan de activiteiten van het monitoringsteam en ondersteunt klanten bij hun strategische positionering.

Hij is politicoloog, afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar hij ook een bachelor in de Bestuurskunde heeft gedaan. Tijdens zijn gehele studie heeft hij zich gericht op vraagstukken over politieke en bestuurlijke instituties, zoals parlementaire ondersteuning in globaal opzicht of representativiteit van internationale organisaties.

Buiten zijn studie heeft hij verder ontwikkeld in het doen van onderzoek. Hij heeft bijvoorbeeld Nederlandse parlementariërs onderzocht. Hiervoor heeft hij interviews met Kamerleden voorbereid en historische data omgevormd tot nieuwe datasets. Daarbuiten heeft hij vrijwilligerswerk verricht voor belangenorganisatie Bits of Freedom en zich sterk gemaakt voor de medezeggenschap binnen de Universiteit.

Buiten zijn werk heeft Daan een grote passie voor koffie, koken en het spelen van gitaar.