Evan Clark

Consultant

“Het verbinden van mensen en organisaties is het mooiste aan mijn werk.”

Voor Evan Clark is samenwerking het belangrijkste in zijn werk. Soms lijken er onoverbrugbare tegenstellingen te spelen tussen stakeholders, zeker bij grotere maatschappelijke vraagstukken. Evan vindt het een prachtige uitdaging om de betrokken partijen bij elkaar te brengen, een gezamenlijk doel te formuleren en gedeelde belangen te identificeren. Juist in deze tijd is samenwerking onontbeerlijk om complexe maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.

De noodzaak van samenwerking past hij ook toe als coördinator van het Regioteam van Publyon. Met evenveel plezier als passie zet hij zich in om decentrale overheden te ondersteunen bij de strategische uitvoering van de vele maatschappelijke opgaven waar zij mee geconfronteerd worden.

Voor zijn tijd bij Publyon heeft Evan in de Verenigde Staten, België en Zweden gewoond. Al van jongs af aan was Evan geïnteresseerd in de politiek. Op zijn zeventiende volgde hij de cursus gemeentepolitiek. Tijdens zijn studententijd was hij bestuurslid van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) van de Provincie Groningen en fractievoorzitter in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn vrije tijd schrijft hij graag gedichten en zingt hij in een vocal group.