Leonie Scholts

Partner NL

“Resultaat bereiken voor klanten vormt mijn drijfveer. Dat start met inzichtelijk maken waar voor hen politieke kansen liggen.”

Leonie Scholts is partner bij Publyon. Zij adviseert bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van public affairs, stakeholdermanagement en het opzetten van positioneringsstrategieën. De focus van Leonie ligt hierbij met name op de advisering van decentrale overheden en organisaties met een mobiliteitsvraagstuk.

In toenemende mate wordt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal of lokaal niveau besloten over grote maatschappelijke vraagstukken. In dat kader werkt Leonie samen met het regioteam van Publyon voor organisaties met uiteenlopende (regionale) belangen op het gebied van lucht- en zeevaart, openbaar vervoer, asiel en migratie en jeugdzorg.

Naast haar werkzaamheden voor Publyon adviseert Leonie de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en is ze actief bij Jong Management (kring Den Haag) en Écrassée. Leonie heeft een juridische achtergrond en studeerde af in Europees mededingingsrecht.