Marieke van der Werf

Partner NL

“Voor een duurzame toekomst moeten politiek en samenleving de handen ineenslaan."

Marieke van der Werf is partner bij Publyon. Vanaf het begin van haar loopbaan richt zij zich op duurzaamheid. Het streven naar een klimaatneutrale en circulaire economie is de rode draad in al haar activiteiten: als communicatieadviseur en managing partner bij Van Sluis Communicatie (het huidige MSL), in de Amsterdamse deel- en gemeenteraad, als Kamerlid voor het CDA en als Public Affairs adviseur. Zij is ervan overtuigd dat in bedrijven en organisaties de kracht en ook steeds meer de wil liggen om op dit punt verschil te maken, waarbij politiek en overheid stimuleren, faciliteren en reguleren. Vanuit deze visie ondersteunt Marieke opdrachtgevers die actief zijn in de energie- en grondstoffentransitie. In het verleden initieerde zij onder meer de Nieuwspoort-bijeenkomsten van Grondstoffenpoort, was zij oprichter en directeur van Dr2 NewEconomy, boegbeeld Circulaire Economie van de Provincie Flevoland, directeur Landschapsbeheer Nederland en directeur Groen Gas.

Begin 2021 trad Marieke terug uit de directie van de Haagse vestiging van Publyon om zich toe te leggen op de verdere ontwikkeling van de holding en ruimte te creëren voor haar nevenfuncties. Bij opdrachten binnen de energie- en grondstoffentransitie werkt zij samen met de collega’s in Brussel en Den Haag. Dit betreft onder andere het Internationaal Provinciaal Overlegorgaan, VERAS, de CCU-Allliantie, de Taskforce Negatieve Emissies, RWE en Regionaal Warmtenet Twente. Daarnaast is Marieke voorzitter van de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden NV en het Friese Energiefonds FSFE.  Marieke is voorts voorzitter van het Recycling Forum van de BRBS, lid van de Raad van Advies  van ACRRES en tot voor kort lid van de Raad van Toezicht bij de stichting Natuur & Milieu.

In 1996 verscheen haar boek Communicatie op de Groene Markt (Stenfert Kroese) en in 2009 de publicatie Cradle to Cradle in Bedrijf. Marieke van der Werf is tot slot ook spreker/dagvoorzitter bij  de Speakers Academy.