Marnix Schut

Consultant

"Mijn kracht ligt in het bouwen van bruggen tussen de publieke en private sector, door politieke besluitvorming te vertalen naar strategisch en bruikbaar advies."

Marnix Schut werkt sinds 2023 als Consultant bij Publyon. Hij maakt deel uit van het Duurzaamheidsteam en ondersteunt opdrachtgevers bij het behalen van hun groene en duurzame doelstellingen.
Marnix heeft een master Internationale Betrekkingen en een bachelor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie richtte Marnix zich op de politieke kant van historische gebeurtenissen, waarbij hij historische patronen vergeleek met relevante geopolitieke trends.
Voordat hij bij Publyon in dienst trad, werkte Marnix in diplomatieke en financiële functies voor verschillende ministeries, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Financiën. Hij was vertegenwoordiger bij de Financial Action Task Force in Parijs en bij de NAVO in Brussel. Door zijn diplomatieke ervaring gelooft Marnix sterk in het opbouwen van persoonlijke relaties met zijn cliënten.
In de avonduren en weekenden speelt Marnix graag squash, surft hij met vrienden en improviseert hij op de piano.