Myrthe de Boon

Junior Consultant

“Passionate about empowering organizations to strategically position themselves while fostering a lasting, meaningful contribution to society as a whole.”

Myrthe de Boon werkt sinds augustus 2023 als Junior Consultant bij Publyon. Haar belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het monitoren van de politieke ontwikkelingen en het geven van strategisch advies aan klanten. Myrthe is geïnteresseerd in het transformatieve potentieel van digitalisering, AI en cybersecurity. In haar werk laat ze zich leiden door de cruciale balans tussen innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Voor haar overstap naar public affairs werkte Myrthe als beleidsadviseur voor Sophie in ’t Veld bij het Europees Parlement en als onderzoeksassistent bij Instituut Clingendael. Ze heeft een MA in ‘External European Policy’ en een MSc in ‘Political Theory’. Naast haar professionele bezigheden leest Myrthe graag boeken en geniet ze van tijd met vrienden en familie.