Paul van Beuzekom

Trainee public affairs

“Eager to learn a great deal about the dynamics between civil society, businesses and government, and to further develop my professional skills.”

Paul van Beuzekom is in januari 2023 gestart met als Trainee Public Affairs bij Publyon. Hij ondersteunt de junioren in hun werkzaamheden voor verschillende klanten en draagt bij aan de monitoring.

Eind 2022 heeft hij de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht afgerond, waarvan het laatste semester op uitwisseling naar de Universiteit van Oklahoma. Hij heeft zijn bachelorscriptie geschreven over de invloed van gemeentelijke herindelingen op de bestuurscultuur binnen gemeenteraden. Daarnaast heeft hij in verschillende medezeggenschapsraden van de UU gezeten, waaronder de faculteitsraad van de faculteit REBO. Na zijn stage wil hij een master gaan doen in de bestuurskunde, waarschijnlijk in Leiden of Rotterdam.

Naast zijn studie is hij vrijwilliger voor Stichting Matchis en was hij lid van de Kinderraad van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Zijn grootste passie is arbitrage: Paul fluit elke zaterdag en zondag wedstrijden op topniveau voor de KNHB.