Tessa van Emst

Consultant

“De kunst in Public Affairs is het ontwikkelen van wederzijds begrip tussen organisaties, overheden en de maatschappij.”

Tessa van Emst werkt sinds 2023 als Consultant bij Publyon. In haar werkzaamheden focust zij zich op het bij elkaar brengen van zienswijzen voor een optimale uitkomst voor alle partijen. Vooral in deze tijden van individualisatie, uiteenlopende belangen en de daarbij behorende onzekerheid, is samenwerking onmisbaar om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

Tessa heeft een bovenmatige interesse in (het gebruik van) nieuwe technologieën, met een nadruk op Kunstmatige Intelligentie. Dit type technologieën stelt overheden en organisaties voor nieuwe vraagstukken. Bijvoorbeeld, in hoeverre beheersen digitale systemen de samenleving – en onder welke voorwaarden – en wat betekent het om macht of bezit te hebben? Niet altijd zijn wetgevende kaders opgesteld voordat innovaties zich voordoen. In dit kader werkt Tessa samen met het tech team van Publyon voor organisaties die geïnteresseerd zijn in digitalisering, AI, (digitale) veiligheid en data-ethiek.

Voordat Tessa in 2023 overstapte naar het Public Affairs-vak, vervulde zij functies in de consultancysector bij Accenture en PwC. Ook heeft ze ervaring in de diplomatie en heeft ze gewerkt bij de JOVD. Tessa heeft een achtergrond in Data Science en Bestuurskunde.