Thomas Swelheim

Trainee public affairs

“Overtuigd en geënthousiasmeerd om doormiddel van Public Affairs een positieve invloed te hebben op het welzijn van de samenleving.”

Thomas Swelheim is sinds Januari 2024 actief bij Publyon als trainee. Hij werkt mee in het monitoringsteam en ondersteunt de consultants bij hun werk.  

Thomas heeft zijn bachelor PPE (Philosophy, Politics and Economics) vorig jaar afgerond. In deze bachelor schreef Thomas een scriptie over potentiële internationale samenwerking met betrekking tot klimaat mitigatie en studeerde hij een halfjaar aan de Waseda Universiteit in Tokyo. Dit jaar is hij begonnen aan de master Political Economy aan de Universiteit van Amsterdam.  

Daarnaast doet Thomas vrijwilligerswerk bij Stichting Brilliant Future Kids; een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. Hier helpt Thomas leerlingen met de voorbereidingen voor het eindexamen.  

In zijn vrije tijd is Thomas een fanatiek zwemmer en staat hij graag op het voetbalveld met zijn vrienden.