Het toekomstig verdienvermogen van de digitale economie

Op 19 maart vond ons evenement Van Papier naar Praktijk – Het toekomstig verdienvermogen van de digitale economie plaats. We kijken terug op een ontzettend geslaagde en inspirerende middag, met een boeiende keynote, mooie panelgesprekken en een netwerkborrel.

Keynote

Maaike Okano-Heijmans, senior onderzoeker en programmahoofd ‘Geopolitiek van Technologie en Digitalisering’ bij Instituut Clingendael, trapte het evenement af met een inzichtelijke keynote die het thema in geopolitieke context zette.

Aan de hand van begrippen als economische veiligheid, digitale soevereiniteit en open strategische autonomie ging Okano-Heijmans in op de factoren die om onze economische belangen veilig te stellen. Bedrijven, van startups tot grote techbedrijven, zijn daarbij essentieel. Okano-Heijmans concludeerde dat het daarom belangrijk is dat de hele sector elkaar in openheid ontmoet op evenementen zoals deze.  

Panelgesprekken

Ook tijdens de panelgesprekken spraken experts zich uit over de noodzaak van samenwerking en dialoog om beleid in de praktijk te brengen en kansen te verzilveren. Het eerste panelgesprek borduurde voort op de keynote en focuste op recente beleidsambities vanuit de overheid, zoals de Nationale Technologiestrategie (NTS) en de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie (DOSA).

Sprekers gaven een beschouwing op de huidige staat van de Nederlandse digitale economie en de rol die Nederland binnen Europa speelt en kan spelen als het gaat om digitaal beleid. Ze gaven aan dat strategische autonomie vooral gaat over het hebben van keuzevrijheid en dat de inzet vanuit Europa zich meer moet richten op het creëren van een klimaat waarin Europese alternatieven kunnen groeien.

Een gerichte Europese aanpak op economische veiligheid helpt, niet alleen om afhankelijkheden te vermijden, maar óók om een koploperspositie in te nemen. Daarbij is het volgens de sprekers essentieel dat er op dit thema een strategische dialoog komt met het bedrijfsleven.

Tot slot zien de sprekers dat veel van het Europese of landelijke beleid strandt in de lokale uitvoering. Het is van groot belang dat de uitvoering door decentrale overheden onderdeel vormen van de beleidsstrategie.  

Nederlands vestigingsklimaat

Tijdens het tweede panelgesprek spitsten de experts zich toe op het Nederlandse vestigingsklimaat voor techbedrijven en het belang van goed functionerende ecosystemen. Denk daarbij aan de Brainport regio of de regio Amsterdam.

De sprekers stelden de vraag: waar wil je als Nederland strategisch autonoom zijn en welke mate van autonomie vind je acceptabel? Hierbij past niet alleen een economische benadering, maar ook een waar onze (Europese) normen en publieke waarden centraal staan. Volgens de sprekers is het van belang dat overheid, bedrijven, kennisstellingen, brancheorganisaties samenwerken, evenals niet-Nederlandse bedrijven. Zij spelen immers allemaal een rol in deze ecosystemen en in de dialoog samen zijn ze beter in staat om de gedeelde waarden vast te stellen.

Ook kwam onder andere ter sprake het aantrekken van (internationaal) talent, de toegang tot kapitaal en investeringen als sleutel voor het toekomstig verdienvermogen, maar ook het belang van stabiel en betrouwbaar overheidsbeleid. De experts waakten voor de hoge regeldruk voor startups, hoge drempels om door te groeien en pleitten voor het behoud van een goede digitale infrastructuur.  

We danken graag sprekers Maaike Okano-Heijmans (The Clingendael Institute), Berry Vetjens (TNO), Christian van der Woude (TechLeap.nl), Maurice Hoogeveen (Booking.com), Stijn van Butselaar (VNO-NCW), Rens Hogeling (Salesforce) en moderator van de middag Elianne Anemaat (ADC) voor hun waardevolle bijdrage.  

Vervolg

Met dit evenement trappen wij een reeks af van drie evenement waarmee wij een bijdrage leveren aan het in praktijk brengen van oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven rondom digitalisering, de energietransitie en de uitvoeringskracht bij lokale overheden.

Dit eerste evenement was het startpunt voor een gesprek met de belangrijkste spelers over de randvoorwaarden en de vertaling van papier naar praktijk als het gaat over het toekomstig verdienvermogen van de digitale economie.

Heb je ideeën over wat nodig is om ons toekomstig verdienvermogen veilig te stellen of denk je graag mee over hoe we van papier naar praktijk kunnen gaan? Stuur een mail naar Roeland Coomans (r.coomans@publyon.com) en we gaan met je in gesprek.