Innovaties in het energiesysteem van de toekomst

Op 16 april vond ons evenement Van Papier naar Praktijk – Innovaties in het energiesysteem van de toekomst plaats.

De Noordzee als showcase voor de energietransitie

Rene Peters (TNO) illustreerde in zijn keynote op welke manieren de Noordzee een interessante showcase vormt voor de energietransitie. Belangrijke inzichten zijn onder andere het belang van een integrale aanpak voor het integreren van diverse technologieën, de focus op het hergebruik van bestaande assets en het multifunctioneel gebruik van de mariene ruimte, en de cruciale rol van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid als succesfactor. Bovendien benadrukte hij dat de Noordzee fungeert als een proeftuin voor innovatieve oplossingen die een centrale rol zullen spelen in het energiesysteem van de toekomst.

Impact van de energietransitie

In het eerste deel van het panelgesprek wordt de belangrijkste impact van de energietransitie besproken. Sprekers benadrukken het belang van een mix aan technieken, die op een intelligente wijze met elkaar worden gecombineerd. Zo kunnen duurzaam opgewekte elektronen worden opgeslagen in de vorm van moleculen in bestaande assets. In de transitie zijn er veel factoren die invloed hebben op elkaar, een van de deelnemers noemt het ‘gelijktijdig schaken op drie borden’. Verschillende panelleden zijn enthousiast over de daadkracht van regionale initiatieven, die in samenwerking de handschoen oppakken. Marktpartijen, (decentrale) overheden en netbeheerders komen samen en zetten de schouders eronder. Het devies is dan ook: gebruik bestaande kennis en ervaring om verder te innoveren en ga samen aan de slag.

Wat is er nodig voor innovaties?

Daarnaast ging het over de vraag wat er nodig is om innovaties tot wasdom te laten komen. Onder de panelleden was het glas duidelijk halfvol: “we moeten gewoon dingen doen”. Ruimte om te experimenteren is een belangrijke voorwaarde om ontwikkelingen tot wasdom te laten komen. Daarnaast is een stabiele, betrouwbare en duidelijke overheid nodig die kaders geeft. ‘Natuurlijk heeft de overheid een beschermende rol richting de samenleving, maar geef genoeg ruimte tot innovatie binnen deze kaders’ was de oproep vanuit het panel. Daarnaast moet de overheid sturen op doelen en niet op techniekkeuze. Laat dit aan de markt en uitvoerders die daar expert op zijn. We hebben een overheid nodig die wil faciliteren in plaats van regisseren.

Hoe ziet Nederland er uit in 2050?

Verder ging het over de grootste uitdagingen van een succesvolle energietransitie. Een cruciaal punt dat naar voren kwam was de noodzaak om het narratief van de energietransitie om te vormen van een verplichting naar een kans. Schets een aantrekkelijk toekomstbeeld van Nederland in 2050: een robuust verdienvermogen en brede welvaart. Leg bij de uitvoering de nadruk op snelheid en kwaliteit, ook als het hierdoor niet op de meest kostenefficiënte manier gaat. De grootste verbouwing van Nederland brengt nu eenmaal kosten met zich mee. Tot slot waren de panelleden het erover eens dat politici niet te star moeten zijn in hun standpunten, de transitie is gebaat bij flexibiliteit: het perfecte moet het goede niet in de weg staan.

Hartelijk dank Rene Peters (TNO), Annemiek Asschert (Energie Beheer Nederland), Peter Paul van Voorst tot Voorst (Skoon Energy), Rob van Straten (Skytree), Michiel Sluimers (Sunrock) en Edwin Edelenbos (Netbeheer Nederland) voor jullie waardevolle bijdrage.

Vervolg

Dit evenement was de tweede in een reeks van drie, waarmee wij een bijdrage leveren aan het in praktijk brengen van oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven rondom digitalisering, de energietransitie en de uitvoeringskracht bij lokale overheden.

Dit tweede evenement was het startpunt voor een gesprek met de belangrijkste spelers over de randvoorwaarden en de vertaling van papier naar praktijk als het gaat over innovaties in het energiesysteem van de toekomst.

Heb je ideeën over wat nodig is om de energietransitie succesvol te realiseren en ruimte te houden voor innovatie of denk je graag mee over hoe we van papier naar praktijk kunnen gaan? Stuur een mail naar Charlotte van Wezel (c.van.wezel@publyon.com) en we gaan met je in gesprek.