Masterclass Public Affairs toegespitst op stem van de regio

Hoe zorg ik dat mijn organisatie gehoord wordt door de landelijke politiek? Waar moet ik zijn en met welke boodschap? Dat zijn het type vragen die beantwoord worden in de Publyon masterclass Public Affairs, toegespitst op de behoeften en uitdagingen van de regio.

Over de Masterclass

Het is geen verrassing dat het voor veel decentrale overheden een uitdaging is om te voldoen aan de toenemende verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de opgaves rondom stikstof, woningbouw en de energietransitie. Naast het feit dat er vaak sprake is van een (te) beperkte capaciteit op gemeente- en provinciehuizen om deze dossiers op te pakken, leeft dikwijls het gevoel dat Den Haag over lokale en regionale besturen spreekt, in plaats van met hen aan tafel zit.

Daarom heeft het Regioteam van Publyon een masterclass Public Affairs ontwikkeld, die regionale partijen ondersteunt bij het krijgen van een stem aan de tafels waar besluitvorming plaatsvindt. Tijdens de masterclasses worden gezamenlijke doelen opgesteld of juist aangescherpt, kansen en bedreigingen verkend en concrete boodschappen geformuleerd. Stap voor stap wordt zo samen met de organisatie gewerkt aan een effectieve strategie die past bij de behoefte en capaciteit van de organisatie.

De gemeente Katwijk

Een van de casi in de gemeente Katwijk waar public affairs haar meerwaarde heeft aangetoond, betrof het gebruik van Beaumix voor de N206. Vanwege het circulaire karakter werd deze vullingmix gebruikt, maar later bleek er onder andere batterijen in te zitten. Dit kwam in (en rondom) de weg terecht, met als gevolg veel zorgen, frustratie en irritatie bij de inwoners én de gemeente. Wettelijk was de vullingmix echter toegestaan, dus heeft de gemeente bij het rijk gelobbyd om verandering aan te brengen in de normen. Het resultaat: de normen worden aangescherpt.

Recent heeft het Regioteam een masterclassreeks verzorgd voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeente Katwijk. Het doel: de interne organisatie professionaliseren en de handvaten meegeven om vergelijkbare casi met behulp van public affairs tot een goed einde te brengen.

Wethouder Mostert van de gemeente Katwijk duidt de masterclass als leuk en inzichtgevend:

“Soms zit je in je eigen regionale of gemeentelijke bubbel te denken. Dan helpt het om advies te krijgen over zaken als de timing, of waar je lobby nog een slag concreter of dieper moet. De inhoud lukt vaak wel, maar op inhoud alleen win je de wedstrijd niet. Timing en de juiste boodschap heb je ook nodig om verder te komen.”

Contact

Benieuwd naar wat de public affairs mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met  Evan Clark of Leonie Scholts.