Op weg naar de verkiezingen: de bal ligt op de stip voor de regio 

Een scannende blik door de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november is genoeg om te ontdekken dat het thema regio volop in de belangstelling staat. Van links tot rechts valt een sentiment terug te lezen waarin de regio er in de afgelopen jaren bekaaid af is gekomen en in de komende tijd meer aandacht én geld verdient. De opkomst van de BBB – de partij noemt de regio maar liefst 400 keer – heeft deze trend enkel versterkt.  

Een goed begin

Maar door enkel de regio te benoemen ben je er nog niet. De programma’s kennen wel concrete beleidsvoorstellen zoals meer spoor- en busverbindingen in het buitengebied, eerlijke verdeling van politiecapaciteit en een regionaal kiesstelsel, maar net zo vaak blijft het ook bij vage doelstellingen. Hierbij gaat het om termen als “trots zijn op” of “we werken aan” en wordt er gesproken over een niet verder uitgelegde regiotoets. Daarnaast kunnen maar weinig programma’s rekenen op complimenten voor de financiële onderbouwing van de regionale plannen.

Van kans naar uitvoering

Doordat het vaak nagelaten wordt om échte (financiële) keuzes te maken, zijn de risico’s voor de regio bijna net zo groot als de kansen. Aan de formatietafel moeten immers wel keuzes worden gemaakt waarbij gratis bier niet bestaat. De middelen zijn beperkt en daarmee de uitvoering van de plannen ook.   

Laat daarom als inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie in de regio nu je stem horen. Het sentiment is gunstig gezind, maar het is de uitdaging om op het definitieve lijstje te staan van projecten of plannen voor de komende jaren. De bal ligt op de stip, nu nog raak schieten. 

Wat wij doen

Het Regioteam van Publyon is gespecialiseerd in belangenbehartiging door, voor en in de regio. Samen met decentrale overheden en bedrijven bouwen we aan regionale coalities en versterken we de stem van de regio richting politiek Den Haag. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Leonie Scholts via l.scholts@publyon.com of Riemer Westerbeek via r.westerbeek@publyon.com.