Amber Leguit

Senior Consultant

“Ik help organisaties graag bij het bereiken van concrete resultaten, rekening houdend met politieke besluitvorming en veranderingen in de maatschappij en publieke opinie.”

Amber Leguit werkt als Senior Consultant voor Publyon vanaf september 2019. Ze adviseert bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van public affairs én corporate communicatie.

Amber werkt vooral voor opdrachtgevers die zich bezighouden met de energietransitie en circulaire economie. Ze streeft ernaar om, samen met hen, een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Daarbij combineert Amber een solide, gestructureerde aanpak met vindingrijkheid en een ‘can do’ mindset.

Amber heeft een masterdiploma in politicologie en een bachelorsdiploma in museologie. Tijdens haar masterprogramma deed ze onderzoek naar de overgang van stuurmethoden bij de decentralisatie van de gezondheidszorg in de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Daarnaast liep ze liep ook stage bij het Ministerie van Financiën, was actief in de duurzaamheidscommissie van een jongerenpartij en deed onderzoek naar succesfactoren voor vrouwelijk leiderschap in de Tweede Kamer. Voordat ze bij Publyon kwam, werkte Amber enkele jaren als beleidsmedewerker public affairs bij de Nederlandse Museumvereniging. Daar was ze verantwoordelijk voor lobbywerk op beleidsterreinen zoals publieke financiering, digitalisering en de arbeidsmarkt.

Naast haar werk voor Publyon is Amber voormalig voorzitter van de Nederlandse politieke partij D66 in Amsterdam Zuid. Bovendien is ze een actief lid van het Écrassée-netwerk voor professionele vrouwen en de Nederlandse Vereniging voor Public Affairs (BVPA). In het weekend geniet Amber van golfen en brengt ze tijd door met haar familie en vrienden.