Carsten Zwaaneveld

Senior Consultant

“De toekomst begint met een relevant verhaal, het juiste publiek en een goed moment.”

Carsten Zwaaneveld werkt als Senior Consultant bij Publyon. Daar staat hij klanten bij om hun verhaal op maatschappelijke opgaven en sentiment te laten aansluiten. In een tijd met vol verandering en onzekerheid is dat geen vanzelfsprekendheid. In zijn advies verbindt hij de belangen en belevingswereld van bedrijven, bestuurders, politici, ambtenaren en andere betrokkenen. Die strategische vertaling, dat is Carstens kracht.

De kracht van goede communicatie en een strategische omgang met besluitvormers zit in de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste moment. Daarvoor is diepgaande kennis nodig van politieke processen, bestuurlijke belangen en maatschappelijke sentimenten. Carsten combineert in zijn adviezen tien jaar ervaring op het snijvlak van politiek, overheid en communicatie. De afgelopen jaren verdiepte hij zich daarnaast in crisiscommunicatie, omgevingsmanagement, en voedsel- en energiezekerheid in tijden van transitie.

Carsten werkte jarenlang als adviseur beleid en wetgeving bij de Tweede Kamerfractie van D66. Voor die partij is hij nu ook raadslid in Kaag en Braassem. Hij ziet dus zelf de wisselwerking tussen landelijk en lokaal, en wat een lobby succesvol maakt. Met zijn ervaring binnen de Ministeries van BZK en van Defensie weet Carsten hoe afstemmings- en veranderprocessen binnen het openbaar bestuur lopen en beïnvloed kunnen worden. Begrotingen en wetgevingsprocessen kennen voor hem geen geheimen.

De afgelopen jaren stond Carsten grote energiebedrijven bij in het realiseren van hernieuwbare energieprojecten en regionale overheden bij het creëren van investeringsbereikbaarheid van het Rijk in infrastructuur. Hij ondersteunde ook initiatieven in de zorg, natuurbescherming en retail om gehoord te worden en verandering in gang te zetten.

In zijn vrije tijd reist Carsten graag backpackend naar afgelegen bestemmingen, wandelt hij in de duinen of laat hij zijn moestuin tot bloei komen. Hij is lid van WO=MEN (Dutch Gender Platform) en zou graag een keer meedoen aan Wie is de Mol.