Leander den Boer

Consultant

"What motivates me is taking a solution-oriented approach to complex social and political challenges, enabling me to support clients in the best possible way."

Leander is sinds 2022 in dienst als Consultant bij Publyon. Eerder liep hij hier ook stage. Leander houdt zich bezig met monitoring en advisering van klanten uit diverse sectoren. Zijn focus ligt daarbij op de dossiers tech en digitalisering. Hij is langere tijd gedetacheerd bij een grote tech klant en is lid van team tech.

Hij heeft de master History: Politics, Culture and National Identities afgerond aan de Universiteit Leiden. Voor zijn scriptie dook hij de geschiedenis van de premierbonus in, het potentieel voordeel dat een minister-president in verkiezingstijd heeft. Hiervoor rondde Leander de bachelors Geschiedenis en Film- en Literatuurwetenschap af aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studies heeft hij bij de faculteit geesteswetenschappen en de studievereniging geschiedenis zitting genomen in verschillende commissies, raden en besturen. Ook liep hij een stage bij ProDemos.

Voor D66 Zuid-Holland is hij onderdeel geweest van het campagneteam voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Leander heeft naast een buitengewone interesse voor alles wat met politiek te maken heeft ook een passie voor films. In zijn vrije tijd gaat hij dan ook graag naar de bioscoop, of doet hij aan hardlopen.