Riemer Westerbeek

Consultant

"Door te werken in public affairs wil ik de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd helpen oplossen."

Sinds 2022 werkt Riemer Westerbeek bij Publyon als Consultant. Hij is gemotiveerd om de stem van mensen en organisaties met een groot belang te laten horen in het politieke besluitvormingsproces. In public affairs wilt hij een verschil maken richting een duurzame en eerlijke samenleving. Dit doet hij bijvoorbeeld als lead van het regioteam van Publyon. In deze rol streeft hij ernaar de stem van lokale bedrijven en decentrale overheden uit de regio te versterken in de nationale politieke arena in Den Haag.

Daarvoor rondde hij een masteropleiding Bestuurskunde en Beleid af. Hij heeft ook een bachelordiploma Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht (USBO). Ten slotte nam Riemer deel aan een minor in Sciences Politiques (Sciences Po) in Bordeaux.

Naast zijn werk bij Publyon is Riemer actief als vrijwilliger bij Vitalis. Dit is een Haagse stichting die kinderen in een kwetsbare positie extra steun en aandacht geeft.