Roeland Coomans

Partner NL

"Het is elke dag weer een geweldige uitdaging om organisaties te helpen navigeren door het politiek-maatschappelijk speelveld. Zeker nu dit speelveld bijna dagelijks verandert als gevolg van snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen met significante maatschappelijke impact”

Roeland Coomans is Partner bij Publyon NL. Hij adviseert bedrijven, overheden en brancheorganisaties op het gebied van public affairs, stakeholdermanagement en strategisch advies. Met zijn jarenlange ervaring met nationale en Europese beleidsprocessen en gerichte kennis van technologie, platformisering en aanverwante (disruptieve)bedrijfs- en organisatiemodellen, heeft Roeland brede expertise opgebouwd om klanten op het snijvlak van technologie, bestuur en maatschappij te adviseren.

Voordat Roeland in 2015 aan de slag ging bij Publyon heeft hij als (gedetacheerd) informatiemanager ervaring opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties. In deze hoedanigheid kreeg hij veelvuldig te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken rondom digitalisering en de impact daarvan op mens en maatschappij. Hoe om te gaan met de impact van nieuwe technologie en disruptieve innovaties is een vraagstuk dat hem sindsdien bezig heeft gehouden. Het begeleiden van organisaties in deze digitale transitie, rekening houdend met alle relevante politieke en maatschappelijk stakeholders, is de grote uitdaging van deze eeuw. Roeland helpt organisaties toekomstbestendig te opereren en te innoveren met oog voor de actuele politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Roeland heeft een achtergrond in Politieke Wetenschappen, European Union Studies en Public Information Management. Zijn vrije tijd besteedt Roeland aan zijn andere passies geschiedenis en sporten. Daarnaast is Roeland actief bij Jong Management (Kring Rotterdam) en penningmeester voor de Stichting Leerstoel Public Affairs (SLPA).