In de Beyond Tech Podcast gaan wisselende experts onder leiding van Eva Berkman met elkaar in gesprek over actuele ontwikkelingen op het gebied van de digitale economie en technologie. Deze aflevering gaat over zorg en ICT.

Klik op de knop om de inhoud te laden vanaf open.spotify.com.

Inhoud laden

Zorg en ICT

Met de recente invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, haar Europese equivalent de European Health Data Space en velerlei technologische ontwikkelingen op het gebied van AI in de zorg is er veel te doen op het snijvlak van ICT en zorg. Ook in politiek Den Haag. In deze aflevering van de Beyond Tech podcast bespreekt onze vaste host Eva Berkman het onderwerp zorg en ICT. Dit doet ze samen met Audrey Keukens, managing partner bij Publyon, en Leander den Boer, junior consultant bij Publyon. Je beluistert de Beyond Tech podcast via Spotify.

Deze podcast is onderdeel van een serie. Zo maakten wij eerder een aflevering over digitale infrastructuur.